Algemene Voorwaarden

1.     Algemeen

Op alle reserveringen en diensten tussen verloskundigen fier, gevestigd te heerlerbaan 56 te Heerlen en haar cliënten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden, welke te vinden zijn op de websites ‘www.verloskundigenfier.nl’. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts dan bindend indien ze schriftelijk tussen verloskundigen fier en haar cliënt zijn overeengekomen.

2.     Afspraak maken

Een afspraak maken voor een controle of kan via mail of telefonisch. De cliënt kan mailen om een afspraak in te plannen of telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. De afspraak tot het maken van een controle geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende controle, uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt. Verloskundigen fier is gerechtigd om de gemaakte afspraak te verplaatsen wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld door ziekte van de verloskundige, drukte in de dienst, privé omstandigheden of technisch gebrek aan apparatuur. De nieuw in te plannen afspraak dient binnen een termijn van 7 werkdagen na de geplande afspraak plaats te vinden. Wij willen u er met nadruk op attenderen dat u op tijd voor uw afspraak aanwezig dient te zijn. Het zou jammer als wij minder tijd voor uw controle hebben.

3.     Aansprakelijkheid

Een pretecho tijdens de controle heeft als doel om mooie en leuke beelden van uw ongeboren kindje te laten zien en is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen, maar mochten we het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, dan behoudt de verloskundig echoscopiste zich het recht voor de cliënte in te lichten. Wanneer de cliënte dit niet op prijs stelt dan wordt dit door de cliënte kenbaar gemaakt voor aanvang van de echo. Verloskundigen fier en/of onze verloskundig echoscopiste kan nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen die het ongeboren kind betreffen. Door akkoord te gaan met de aanvang van de pretecho tijdens de controle is het cliënte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na de echo mag worden uitgelegd als medische beoordeling.

4.     Schadelijke effecten

Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Verloskundigen fier is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.

5.     Geslachtsbepaling

Vanaf 16 weken is het mogelijk om bij verloskundigen fier een geslachtsbepaling uit te laten voeren. De zwangerschapsduur wordt gerekend vanaf de uitgerekende datum zoals vastgesteld bij de termijnecho tussen de 10-12 weken en niet op basis van de laatste menstruatie. Bij een geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Verloskundigen fier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

6.     Annuleren

Annulering door de cliënte dient tenminste 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen op de afspraak is verloskundigen fier genoodzaakt om de kosten van de afgesproken controle volledig in rekening te brengen. Bij tijdige annulering zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

7.     Vertrouwelijkheid

Verloskundigen fier verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens de controles ter kennis komt.